ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

Sales Manager

 Requirements:

 • Degree in Instrumentation, Mechanical, Chemical or related Engineering Degree
 • Minimum 2 or 3 years experiences in a managerial position with very good project sales knowledge and very good contacts with all major EPC contractors for the Oil & Gas, Petrochemical or Power Industries
 • Must have own car
 • 5 days work week

คุณสมบัติพื้นฐาน:

 • ประเภทของงาน :    งานประจำ
 • เพศ :    ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ :    2 - 3 ปี
 • การศึกษา :    ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : การวัดคุม , คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องกล คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เคมี

 

Sales Engineer

Requirements:

 • Degree in Instrumentation, Mechanical, Chemical or related Engineering Degree
 • Minimum 2 or 3 years experiences in direct sales to the Oil & Gas, Petrochemical or Power Industries
 • Must have own car
 • 5 days work week

คุณสมบัติพื้นฐาน:

 • ประเภทของงาน :    งานประจำ
 • เพศ :    ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ :    2 - 3 ปี
 • การ ศึกษา :    ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : การวัดคุม , คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา: เครื่องกล , คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เคมี
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
Click here if you forgot your password.
0.005318