ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

1. Power Industry
      - GLOW Group
      - Tri Energy
      - Independent Power
      - Industrial Power
      - Saha Cogen
      - Egat - Khanom, Wangnoi, Ratchburi, South Bkk, Nampong, Bangpakong
      - Laemchabang Power (AUTOMAX / DURCO)
      - Pichit Bio-mass Power / Electrowatt-Ekono
      - PTT UT CUP 2
      - PTT UT EPS
      - PTT Steam Metering Station to TOL
      - PTT Steam Metering to PTT PE

2. Petrochemical
      - Bayer Polymers
      - HMC Polymers
      - IRPC
      - PTT Chem BPA
      - PTT Chem LLDPE
      - PTT Chem (NPC & TOC)
      - PTTAR Aromatics
      - SCG THPP3
      - TPC
      - TPC Paste Rasin
      - TPX
      - Tuntek Petro
      - UBE - Thai Carpolactam

3. Refining & Industrial Gas
      - Thai Oil
      - PTTAR
      - IRPC
      - Bangchak UT
      - L� Air Liquide
      - BIG
      - TIG
      - EIG
      - PraxAir

4. Chemical Industry
      - AGC (Rayong & Bkk)
      - DOW Chemical
      - National Strach & Chemical
      - Peroxy Thai
      - Pure Chem
      - Siam PVS
      - Sak Chaisit
      - Solutia Chemicals
      - Surin Omya
      - Viny Thai
      - Thai Carbon Product
      - Thai Carbon Black
      - Thai Chemical
      - Thai Organic
      - Ueno Fine Chem

5. General Industries
      - Sugar Industry
      - Pulp & Paper Industry
      - Food & Beverage Industry
      - Bangkok Boiler
      - Siam United Steel
      - G-Steel
      - Blue Scope
      - TCRSS
      - Thai Copper
      - Siam Gardian
      - Carpets Inter
      - IP Manufacturing
      - Quality Coffee

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
Click here if you forgot your password.
0.005362